0789-DOSROSAS-PAE

Projecte d'Actuació Específica d'Interès Públic en Sòl No Urbanitzable en l'àmbit de la residència canina Dosrosas de Dosrius, cara a la re-agrupament i ampliació de les edificacions actuals, cara a garantir la viabilitat econòmica de l'activitat a mig i llarg termini.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Promotor: R.M.Martínez

Situació: Finca on s'ubica actualment la residència canina Dosrosas

Superfície àmbit: 7.745,21m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: Lliurat per a la seva aprovació prèvia.