0825-CAN CLAPÉS

En data març de 2022 ha estat redactat l'avanç del projecte d'urbanització en l'àmbit del Pla d'Actuació Urbanístic PAU-19 "Camí de Can Clapés" de Palau-solità i Plegamans.

Es proposa completar la vialitat proposada per la fitxa del vigent POUM amb dos tipus de viari: els vials on es segreguen els vianants del tràfic i els vials de trànsit restringit i prioritat invertida, de plataforma única.

Es completaran també les xarxes de subministraments de serveis existents, tot seguint les determinacions de les companyies subministradores o concessionàries de dits serveis.


Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta


Clique a les imatges per engrandir-les