0911- Reforma del local de Càrites Diocesana de Barcelona situat al carrer Sant Marc número 19 de Badalona

El passat 29 de juliol de 2022 es donaren per finalitzades les obres per a la reforma dels locals situats al carrer Sant Marc número 19 de Badalona.

Les obres han consistit en la remodelació interior del local actual, així com de l'edifici annex també existent.

El local s'organitza en tres espais diferents: zona Càrites, zona Austràlia i zona infantil. Aquest darrer situat a l'edifici annex que hi ha al pati. L'accés principal es fa pel carrer Sant Marc, i es disposa d'un segon accés des del carre Sant Lluc, el qual dona al pati posterior.


Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les