Adjudicada la redacció del projecte per al nou edifici de la policia local de Dosrius

Fecha de publicación: Jun 24, 2021 8:43:23 AM

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

El punt de partida del nou edifici serà la memòria valorada redactada en data novembre de 2007, amb totes les esmenes necessàries per l'actualització del programa.

El nou edifici serà emplaçat entre els carrers Sant Antoni i Mossèn Jacint Verdaguer, just davant de l'edifici de l'Ajuntament.

En data maig de 2021 han estat adjudicades a DAU SLP les tasques per a la redacció del projecte per al nou edifici de la policia local de Dosrius.