Edifici La Tortuga de Dosrius

Fecha de publicación: Jan 17, 2021 6:11:45 AM

Es tracta d'un edifici industrial bastit la primera meitat dels anys 50 i hores d'ara sense ús, el qual va acollir la fàbrica de Manufacturas Cañamás (anomenada popularment La Tortuga), i que al seu moment suposà l'inici de arribada d'empreses tèxtils al municipi.

1. Aixecament altimètric i planimètric de l'edifici existent.

2. Grafiat de patologies interiors i exteriors

3. Redacció d'un projecte bàsic i executiu per a l'arranjament de la coberta actual de l'edifici.

En data 14 de gener de 2021 s'han encetat les tasques preliminars per a l'adequació i acondicionament de l'edifici dit La Tortuga, situat a la urbanització de Can Massuet del Far de Dosrius. Les tasques ara encetades consistiran en:

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.