Fabrica Ventura - Montgat

Fecha de publicación: Apr 23, 2015 8:15:48 PM

Finca d'unes tres hectàrees ocupada per vàries edificacions de tipus industrial, avui en desús, més dues grans cases de tipus residencial, una d'elles d'estil historicista tardà.

Iniciades les obres per al REFORÇ I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA de la nau situada al km-632 de la carretera nacional N-II a Montgat.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

Consisteix l'actuació en una estabilització de la façana de la nau situada a llevant, que presenta signes d'haver iniciat una bolcada. Caldrà actuar des de l'interior, tot muntant dues encavallades horitzontals perpendiculars a la façana per tal d'estabilitzar-la.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Les dues naus amb front a la carretera N-II al quilòmetre 632 tenen una façana també historicista i formen un conjunt amb la casa d'aire mediavelista.