Finalitzades la primera i segona fase de les obres de rehabilitació de Can Salomó de Premià de Mar

Fecha de publicación: Jul 27, 2019 2:0:50 PM

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta.

Cliqueu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

A l'edifici principal s'han fet una sèrie de sales polivalents per a usos de distintes entitats genèriques premiarenques destinades a activitats diverses (socials, culturals, esportives, etc.), una escala de comunicació amb la planta superior i un magatzem. Amb la futura instal·lació d'uns envans mòbils, aquest espai es podrà dividir en distintes estances, alhora que podrà funcionar també com una sola sala polivalent.

Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) pel vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar. S'ha fet unla recuperació de la volumetria originària de l'edifici, així com una reconstrucció de la façana de l'edifici principal, inicialment molt modificada. S'ha modificat també la façana Nord-oest, inicialment amb aspecte de paret mitgera i sense obertures.

El proppassat dia 15 de juliol es varen donar per finalitzades la primera i segona fase de les obres de rehabilitació de l'edifici dit "Can Salomó" de Premià de Dalt.