Finalitzades les obres de reforma de l'antic consistori de Premià de Dalt

Fecha de publicación: Dec 02, 2016 3:5:10 PM

Cliqueu aquí per anar a la notícia a la web de l'Ajuntament.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

En el decurs de l'execució de les obres, s'han pogut recuperar elements arquitectònics d'interès patrimonial preexistents a l'edifici, com ara els paviments hidràulics de la planta pis primer. S'ha fet també la recuperació de l'antiga sala noble de la planta primera.

- Re-ubicar, reordenar i ampliar els espais de treball i d'atenció al públic de la policia local,

- Re - urbanitzar la Plaça de la Vila,

- Facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduÏda per l'edifici,

- Actualitzar i posar al dia les instal·lacions a les vigents exigències i normatives,

- Traslladar el jutjat de pau a la planta segona de l'edifici,

- Adequació de la planta primera de l'edifici.

En data 30 de novembre de 2016 s'han donat per finalitzades les obres de reforma i ampliació de l'antic edifici consistorial i urbanització de la Plaça de la Vila de Premià de Dalt. Es tracta d'un edifici modernista, realitzat per Bonaventura Bassegoda l'any 1.909 sobre una antiga masia de coberta basilical. L'objectiu ha estat: