Habitatge unifamiliar al carrer Santíssima Trinitat, 7 de Canet de Mar

Fecha de publicación: Sep 16, 2019 1:41:39 PM

Premeu aquí per a la fitxa curricular complerta.

Paral·lelament s'ha redactat el corresponent projecte d'enderroc de l'edifici existent.

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les.

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per dues plantes. A la planta baixa es situa la zona de dia, un dormitori i l'aparcament. A la planta pis es destina a la zona de nit.

La façana principal al carrer Santíssima Trinitat té una composició clàssica, amb obertures intentant sempre mantenir una proporció vertical i amb predonimi del ple sobre el buit, per a una correcta integració a l'entorn urbà en el que es troba.

En data juliol de 2019 ha estat redactat el projecte per a un habitatge al carrer Santíssima Trinitat de Canet de Mar.