Inici de les obres a l'edifici Rivamar

Els treballs han començat amb el repicat dels cantells de formigó, passivat d'armats i reparació amb morter adient de dits cantells.

Es proposa una interveció per reparar aquells elements de la façana que presenten deficiències a reparar, i que són:

- Cantells de balcons de formigó vist

- Paviment, sòcols de voladiu i sòcols

- Neteja i reparació dels paraments d'obra de fàbrica vista

- Reparació de les juntes de dilatació de l'edifici.

Es tracta d'un edifici aïllat de 7 plantes amb un total de 77 entitats, i una total superfície construída de 6.279m².

En data 10 de juny es donaren per encetades les obres de reparació dels balcons de la façana principal de l'edifici Rivamar, situat al Rial de Canalies número 1 d'Arenys de Mar.

Clique a les imatges de l'esquerre per engrandir-les.

Cliqueu aquí per accedir a la fitxa curricular complerta.