Substitució funcional d'un sostre al carrer Sant Jaume núm. 43 de Sant Iscle de Vallalta

Fecha de publicación: Jul 01, 2021 2:49:4 PM

El sostre inicialment existent consistia en una volta de canó rebaixada la qual va començar a cedir.

En data 30 de juny de 2021 s'han donat per finalitzades les obres per a la substitució funcional d'un dels sostres de planta baixa de l'edifici situat al carrer Sant Jaume número 43 de Sant Iscle de Vallalta, mitjançant l'ús de perfils metàl·lics.

Cliqueu aquí per a la fitxa curricular complerta.

Cliqueu a les imatges de la dreta per ampliar-les.

La nova estructura proposada consisteix en 5 biguetes de tipus HEB que recolzen a un nou cèrcol perimetral previst. L'actuació no contempla el desmuntatge de la volta inicialment existent per tal de no mermar l'ús de l'edidifici en el decurs de les obres.