ARJUNO

ARXIU JURÍDIC I NORMATIU

Recull de la normativa vigent en materia d'edificació i urbanisme:

ADMINISTRACIÓ

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

ALTRES

Aquest recull normatiu s'anirà ampliant progressivament