0741-TEIXIDO

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Es canvia l'accés a directe a la planta baixa des del carrer Sant Pau, el qual ve donat per un antic ús comercial de dita planta. El nou accés es proposa ara a través del vestíbul de l'edifici, el qual serveix també per accedir als dos habitatges situats a les plantes superiors de l'immoble.

En base a la preexistència de l'immoble, i en base també a la vigent normativa, es proposa la reforma i regularització de l'actual habitatge situat a la planta baixa de l'edifici. A la proposta es fafan pocs canvis respecte al programa funcional preexistent, format per una sala d'estar, una cuina - menjador, un bany, un dormitori i un estudi, més un bugader al pati posterior.

Promotor: M.Teixidó

Situació: carrer Sant Pau nº20 de Vilassar de Mar

Superfície: 100,06m²

Pressupost d'Execució Material: 29.380,00€

Constructor: AICOMAR S.L.

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Aparellador i Coordinacó SS: Sabí Rom i Suñol

Any: 2014 - 2016

CONVERSIÓ EN HABITATGE DEL LOCAL situat a la planta baixa del carrerr SANT PAU nº20 de Vilassar de Mar.