0743-ANTIC_CONSISTORI_PREMIA

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

En el decurs de l'execució de les obres, s'han pogut recuperar elements arquitectònics d'interès patrimonial preexistents a l'edifici, com ara els paviments hidràulics de la planta pis primer. S'ha fet també la recuperació de l'antiga sala noble de la planta primera.

- Re-ubicar, reordenar i ampliar els espais de treball i d'atenció al públic de la policia local,

- Re - urbanitzar la Plaça de la Vila,

- Facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduÏda per l'edifici,

- Actualitzar i posar al dia les instal·lacions a les vigents exigències i normatives,

- Traslladar el jutjat de pau a la planta segona de l'edifici,

- Adequació de la planta primera de l'edifici.

L'actuació proposada afecta a l'edificació principal, i a la Plaça de la Vila. No s'actua a l'edificació posterior. Es proposa el manteniment de l'actual edifici, tot fent una reordenació de les distribucions i usos interiors i una restauració de la façana del mateix. L'objectiu és:

Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt

Situació: Plaça de la Vila nº1

Superfície: 734,22m²

Pressupost d'Execució Material: 493.089,80€

Constructor: UTE CIVIL STONE - IMESAPI

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Lluís Garcia Jiménez

Aparellador i Coordinacó SS: Sabí Rom i Serra

Any: 2014 - 2016

En aquest cas, Despatx d'Arquitectura i Urbanisme ha ofert els serveis d'assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu i en la direcció de les obres per a la reforma i ampliació de l'antic consistori, així com la urbanització de la Plaça de la Vila.

L'edifici preexistent és un edifici catalogat de tipus modernista, resultat de la remodelació d'una antiga masia de coberta basilical, inicialment concebut com a escoles municipals. Fou realitzat per Bonaventura Bassegoda l'any 1.909.

REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI CONSISTORIAL i URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA de Premià de Dalt.