0743-SALA POLIVALENT SANTA ANNA

Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt

Situació: Torrent Santa Anna, 46 de Premià de Dalt

Superfície: 588,24m²

Pressupost d'Execució Material: 515.308,31€

Constructor: -

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: -

Aparellador i Coordinacó SS: -

Any: 2017

Despatx d'Arquitectura i Urbanisme ha ofert els serveis d'assistència tècnica a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna de Premià de Dalt.

Amb la proposta del nou edifici es fa una reordenació del seu entorn, tant pel que fa a les instal·lacions, accés a les pistes o accés des del Torrent Santa Anna.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les.

Es preveu la possibilitat d'ús de la sala independentment de l'activitat de l'escola mitjançant l'adequació de l'actual accés des del Torrent Santa Anna.

Es proposa la creació d'una sala polivalent d'usos múltiples a l'entorn de l'actual col·legi Santa Anna. Aquesta sala principal, de doble alçada, disposarà d'un escenari, un vestuari i dos magatzems.