0759-COLL

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

A la planta baixa es crea un espai diàfan destinat a traster, un bany i les escales de connexió amb la planta superior. Amb l'enderroc d'alguns elements preexistents afegits a l'edifici original, es proposa la creació d'un pati de llums zenital, la qual cosa permet la recuperació dels arcs preexistents a dita planta.

Simultàniament es porta a terme la gestió necessària amb la Comunitat de Propietaris, notaria i Registre de la propietat per tal de poder portar a terme l'agregació i inscripció registral del departament resultant.

La proposta que es fa té una mínima intervenció sobre l'edifici preexistent, tot recuperant o posant en valor aquells elements singulars. A la planta pis primer, que és la planta d'accés, es proposa la creació d'una sala d'estar-menjador amb cuina tipus "office" incorporada, un bany i un dormitori.

Promotor: J.Coll

Situació: Carrer d'Avall nº3 d'Arenys de Mar

Superfície: 102,39m²

Pressupost d'Execució Material: 33.091,42€

Constructor:

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Coordinacó SS: Jordi Fernández Muñoz

Any: 2014 - 2017

En base a la preexistència de l'immoble, i en base també a la vigent normativa, es proposa l'agregació dels dos departaments preexistents a fi efecte de convertir-los en una sola entitat registral, així com reformar-lo i adequar el seu ús a habitatge.

CONVERSIÓ EN HABITATGE DELS LOCALS situat al carrer d'AVALL número 3 primer pis i panta baixa d'Arenys de Mar.