0781-Boada_ampliació

En base a les preexistències de l'immoble, i en base a les necessitats de la propietat, es proposa la reforma i ampliació de l'edifici preexistent.

Promotor: Elvira Boada

Situació: Carrer Llebieg número 43 - urbanització "Can Tarré" - Vilobí d'Onyar

Superfície: 78,60m² ampliaciói - 41,63m²

Pressupost d'Execució Material: 105.440,63€

Constructor: En fase de redacció del projecte executiu

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Direcció d'Execució i Coordinacó SS:

Ingrid Artigas Staak - Jaume Vila Grabuleda

Any: 2016 - 2017

AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT SITUAT AL CARRER LLEBEIG NÚMERO 43 DE LA URBANITZACIÓ "CAN TARRÉ" DE VILOBÍ D'ONYAR.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Aquesta intervenció es fa sobre un edifici en "L" que bastit l'any 2005 en base a un projecte ja realitzat per Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP.

A la planta pis primer, es proposa la creació de dos nous dormitoris. Aquests es situen dos esgraons per sobre de la resta de la planta, de manera que la primera de les sales polivalents tingui més alçada.

A la planta baixa, es proposa la creació d'una sala polivalent, un servei i les escales d'accés a la planta superior.