Can Surell - La Garriga

Cliqueu a la imatges de la dreta per engrandir-les.

La intervenció proposa l'adequació de les plantes baixes i pis primer per a passar d'un ús habitatge a un ús comercial. Es fa també la restauració de la façana principal preexistent.

Es tracta d'un edifici catalogat pel vigent Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga, amb un nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Promotor: JOSE I ELISABETH CIURANS CB

Situació: Carrer Centre número 33

Superfície: 175,82m² reforma

Pressupost d'Execució Material del projecte: 64.820,61€

Constructor: -

Arquitecte Redactor: Jordi Fernández Muñoz i Salvador Lujan Lerma

Arquitecte Director: -

Fase de Treball: Projecte Bàsic

Direcció d'Execució i Coordinacó SS: -

Any: 2019 -

Redactat el Projecte bàsic per a la consolidació, adequació i reforma d'una part de l'edifici dit "Can Surell" de La Garriga.