0673-AVILES-P_FABRA

Promotor: CONSTRUCCIONS XAVIER AVILÉS S.L.

Situació: carrer Pompeu Fabra s/n d'Arenys de Munt

Superfície: 207,70m²

Pressupost d'Execució Material: 76.131,98€

Constructor: CONSTRUCCIONS XAVIER AVILÉS S.L.

Arquitecte Redactor i Director d'Obra: Jordi Fernández Muñoz

Aparellador i Coordinacó SS: Roger Rovira i Fuster

Any: 2.006 - 2.015

EDIFICI D'HABITATGES AL CARRER POMPEU FABRA D'ARENYS DE MUNT.

Es redacta també el corresponent PROJECTE DE PARCEL·LACIÓ de la finca original preexistent a fi efecte de fer la segregació necessària del nou solar on s'ha bastit l'edifici.

A la planta baixa es disposa de l'aparcament per a dos vehicles. A cadascuna de les plantes pis es disposa d'un habitatge format per una sala d'estar - menjador amb cuina tipus "office", un distribuïdor, un bany i dos dormitoris, un doble i un altre senzill.

A partir de la segregació d'una part d'una finca situada a la cantonada de la Rambla Riera i Penya i el carrer Pompeu Fabra, i en base als paràmetres urbanístics del solar resultant, es proposa un edifici de planta baixa i dues plantes pis.

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.