URBANISME

CURRÍCULUM RECENT

Planejament general

Planejament derivat

Estudis de Detall

Parcel·lacions

Reparcel·lacions

Projectes i obres d'urbanització

Gestió urbanística

Cliqueu a les imatges per accedir al treball

Projecte per a un la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials als carrers

Pau Casals i San Llop

de Dosrius

Projecte d'obres per a la re-urbanització d'una part de l'àmbit de La Bolera

de Caldes de Montbui

Modificació Puntual del POUM de Premià de Mar en una finca de l'àmbit industrial

del Torrent Malet

Modificació Puntual del POUM de Vilagrassa al PAU 07 - Sector XM - Lo Pla d'Anglesola

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del Col·legi Cassà

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar

en l'àmbit del PAU7 -

Les Carolines

Projecte d'urbantizació del PAU-07 "Tenda nova" de Palau-Stolità i Plegamans

Obres d'urbanització parcial i d'emergència del carrer Adelfes d'Arenys de Mar.

Pla de Millora Urbana

"Orís 1" de Orís

Projecte d'acabats d'urbanització

del Sòl Urbà No Consolidat PAU7 - Les Carolines

d'Arenys de Mar

Modificació Puntual de l'entorn del carrer Sant Pere del PGOU de l'Ametlla del Vallès

Modificació Puntual de Normes Subsidiàries a l'àmbit de la Unitat d'Actuació 28 de Roda de Berà

Projecte de segregació de la finca situada a la Riera de Sant Pere número 136

de Premià de Dalt

Avanç de Modifiació Puntual de les NN.SS. de planejament a l'àmbit de l'antiga nau d'embotits de Talamanca

Projecte d'Actuació Específica d'Interès Públic en Sòl No Urbanitzable en l'àmbit de la residència canina "Dosrosas" de Dosrius

Projecte d'urbanització en l'àmbit del sistema d'equipaments de "Can Batlle" de Dosrius

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Martorelles de Baix en l'àmbit de la finca dita "La Vidella"

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar al Polígon d'Actuació Urbanística P.A.U. nº16 "Vil·la Betània"

d'Arenys de Mar

Projecte d'Urbanització de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar

Pla Parcial del sector número 12 "Tronc Vell" de Sant Genís de Palafolls

Projecte de Reparcel·lació de la U.A.S.U. nº7 "El Cònsol" d'Arenys de Mar

Projecte d'urbanització del PAU número 16 "Vil·la Betània" d'Arenys de Mar

Modificació Puntual del POUM d'Arenys de Mar

al PAU15 "La Presentació"

Projecte de reparcel·lació del PAU número 16 "Vil·la Betània" d'Arenys de Mar

Projecte complementari al Projecte d'Urbanització de Can Canyamars. Actuació envers les Unitats d'Actuació XI-B i C de Can Canyamars, Dosrius

Modificació Puntual DEL P.O.U.M. de Cardedeu al Sector PMU-26 "Can Boixadera"

FEU CLIC A LA IMATGE SEGüENT PER ACCEDIR AL CURRÍCUM D'URBANISME ANTERIOR