0411-MP-Collegi_Cassa

Caldrà en tot cas completar la difícil estructura general i orgànica del centre de la població, així com incorporar-ho nous espais lliures públics procedents de les cessions, a més de places d'aparcament per als veïns i per als futurs usuaris de l'edifici.

La Modificació puntual planteja modificar l'ús actual de la finca per tal de donar-li un nou ús diferent de l'ús ensenyament hores d'ara vigent, tot replantejant el paper d'aquesta peça urbana en la població.

Promotor: Ajuntament d'Arenys de Mar

Situació: Conjunt del col·legi Cassà

Superfície àmbit: 5.235,87m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: pendent d'aprovació inicial

El conjunt del Col·legi Cassà està situat al carrer Sant Pere número 43, en ple nucli antic de la població, i es composa d'una part edificada, en forma d'un bloc alineat a vial i entre mitgeres, i un seguit d'espais esportiu i lúdics, situats entre la pròpia part edificada i la baixada de Sant Antoni.

Feu clic a les imatges per ampliar-les.