0645-MP-VBetania

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Promotor: Congregación de Hijas del Corazón de María Vila Betania

Situació: Polígon d'Actuació Urbanística número 16 "Vil·la Betània"

Superfície àmbit: 20.085,09m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: Lliurat per a la seva aprovació inicial.

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Arenys de Mar al Polígon d'Actuació Urbanística número 16 "Vil·la Betània", per a l'ajust dels seus límits, per millorar la connexió entre vials i per ordenar volumètricament l'edificació residencial tenint en compte el teixit urbà preexistent.