0748-PU_Canyamars

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Promotor: Ajuntament de Dosrius

Situació: Polígons "B" i "C" de Canyamars, Dosrius

Superfície àmbit: 17.142m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Aquest projecte complementari al projecte d'urbanitzció té per objecte determinar una actuació oprovisional a les calçades dels carres preexistents als Polígons "B" i "C" de Canyamars, del municipi de Dosrius, previ estudi del seu estat actual.