0776-TORRELL-MARTORELLES

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.

Promotor: Josep Torrell

Situació: Finca dita "La Vidella" de Martorelles de Baix

Superfície àmbit: 8.369,92m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Esta de tramitació: avanç lliurat en data gener de 2017

Modifiació Puntual del Pla General d'Ordenació de Martorelles de Baix en l'àmbit de la finca dita "La Vidella" i el seu entorn immeidat, a fi efecte de poder-lo adaptar a la realitat física existent, i de donar-li viabilitat cara al seu desenvolupament.