0794-Riera_Segregació

Es proposa la segregació d'una part de la finca actual, situada a la Riera de Sant Pere número 136 de Premià de Dalt, i en resulten finalment dues finques. El document es tramita paral·lelament al d'obra per al bastiment d'un habitatge a la finca segregada. S'ha fet, alhora, tota la gestió amb notaria per a dita segregació.

Promotor: A.Riera

Situació: Riera de Sant Perre, 136 de Premià de Dalt

Superfície: 663,36m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Any: 2017 -

Redactat el projecte de SEGREGACIÓ de la finca A LA RIERA DE SANT PERE número 136 de PREMIÀ DE DALT

Cliqueu sobre les imatges per engradir-les.