0796-MP-AMETLLA

Cliqueu sobre les imatges per engrandir-les.

Aprovació provisional: setembre 2018

Promotor: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Situació: Entorn del carrer Sant Pere

Superfície àmbit: 7.451m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: aprovació inicial en data 5 de juny de 2017

El proppassat dilluns 5 de juny de 2017, el Ple Municipal va aprovar inicialment la Modificació Puntual de l'entorn del Carrer Sant Pere del PGOU de l'Ametlla del Vallès. Amb aquesta modificació es pretén allargar al continuïtat del Passeig de l'Ametlla i convertir la nau preexistent en l'àmbit en una àrea per equipaments.