0803-MP-RODA

Promotor: Ajuntament de Roda de Berà

Situació: Unitat d'Actuació número 28

Superfície àmbit: 7.602m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Esta de tramitació: aprovada definitivament i publicada

Modificació Puntual de Normes Subsidiàries a l'àmbit de la Unitat d'Actuació 28 de Roda de Berà. Amb aquesta modificació es pretén adequar la vialitat de l'àmbit de la Unitat d'Actuació número 28 "HILOVISA" a la nova activitat que es vol desenvolupar a la nau preexistent.

Cliqueu a les imatges per engrandir-les