0829-ORIS-PMU

Promotor: TBK Gestión SA

Situació: Orís 1

Superfície àmbit: 10.882m²

Sostre màxim: 9.582,00M²

Nombre d'habitatges màxim: 110

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Esta de tramitació: Lliurada la documentació per a l'aprovació inicial.

El PMU comprèn el nucli anomaenta com Orís o Can Branques, i forma part d'un sistema urbà centrat en la vila de Torelló. Es tracta d'un sector discontinu de sòl urbà no consolidat on es preveu un màxim de 9.582,00m² de sostre per a un màxim també de 110 habitatges. A la pràctica, però, el sector és equiparable a un sector urbanitzable.

Premeu a les imatges de la dreta per engrandir-les.