0834-MP-Vilagrassa

Per altra banda una ampliació d'usos a una de les claus urbanístiques existents al sector, tot afegint l'ús hoteler a més de l'ús industrial inicial.

Feu clic a les imatges per ampliar-les.

La Modificació puntual proposa per una banda l'ampliació de la rotonda existent d'accés al polígon, tot dimensionant-la adequadament.

Promotor: Ajuntament de Vilagrassa

Situació: PAU-07 - sector Xm - "lo pla d'Anglesola"

Superfície àmbit: 103.741,52m²

Arquitecte Redactor : Jordi Fernández Muñoz

Estat de tramitació: pendent d'aprovació inicial

Té la presència inmediata de l'autovia A-2 i la carretera C-53, a més de la proximitat de l'Eix Transversal que es la carretera C-25.

En el terme de Vilagrassa, a la comarca del Urgell, i situat entre els nuclis de Vilagrassa i Anglesoa, hi ha un sector industrial amb pla parcial aprovat anomenat "lo pla d'Anglesola", el qual encara no està desenvolupat.