0871 Creu Roja - Sitges

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP col·labora amb ESAT - Enginyeria i Assessorament Tècnic per a la redacció d'un projecte per a millorar l'accessibiiltat de l'edifici de la Creu Roja de Siotges. L?actual edifici, de cinc plantes i sense divisió horitzontal, té un nucli de comunicacions no apte per a les persones amb mobilitat reduïda.

Es proposa la reoforma i ampliació de l'edifici existent amb un nou nucli de comunicacions que millora l'accessibilitat. Aquest nucli es situa en la parcel·la contingua a la parcel·la que conté l'edifici actualment existent, el qual es troba en situació de volum disconforme al vigent planejament general del municipi. El nou nucli dona servei a les quatre darreres plantes de l'edifici, amb un ascensor adaptat i una nova escala que compleixi la vigent normativa.

Cliqueu aquí per anar a la fitxa curricular complerta